Konosja-distriktet


 Administrasjonens adresse: Ulitsa Sovetskaja 76 (Sovetskaja-gaten), RUS-164010 Arkhangelsk fylke, Konosja
Tlf: +7 (818 58) 2-12-35
Faks: +7 (818 58 ) 2-25-48, +7 (818 58 ) 2-13-74
E-post:
kumir@atnet.ru
Internett-adresse:http://www.konosha.ru/

30 000 innbyggere
8 500 kvadratkilometer
Adm. senter: Konosja
Grunnlagt: 1921
639 km til Arkhangelsk

Konosja-distriktetKonosja-distriktet ligger i sørvestre del av Arkhangelsk fylke.

Distriktet består av 161 landsbyer, og tettstedet Konosja.

Næringen i distriktet baseres på skogbruk (utkjørsel og bearbeiding av tømmer, treforedling) og landbruk (hovedsakelig husdyrhold). Blant de største bedriftene er også en jernbanestall som betjener jernbanen.

Det finnes diverse mineraler til byggeindustri i distriktet. Blant annet mursteinleir, mineralvann og mineralmalinger.

I dag er Konosja et stort transportsenter i Arkhangelsk fylke. Veirutene Konosja-Vologda og Konosja -Njandoma møtes her.

Tettstedet Konosja er det administrative, kultur og idrettssenteret.