Kotlas-distriktet


Administrasjonens adresse: Plosjtsjadj Sovetov 9 (Sovetov-plassen), RUS-165300
Arkhangelsk fylke, Kotlas.
Tlf: +7 (818 37) 4-14-93
Faks: +7 (818 37) 4-10-02
E-post: kotlasr@atnet.ru
Internett-adresse:

24 700 innbyggere
6 300 kvadratkilometer
Adm. senter: Kotlas
Grunnlagt: 1924
600 km til Arkhangelsk
Antall tettsteder: 307

Kotlas-distriktet ligger sørvest i Arkhangelsk fylke, ved samløpet av elvene Nordre Dvina og Vytsjegdy. Byen er jernbanesenter for linjene Moskva-Vorkuta, Kotlas-Perm-Kirov, Kotlas-Velikij Ustjug.

kotlas.jpgAv næringsmineraler er leire, torv, sand og saltkilder de viktigste. Sand og leire brukes til produksjon av byggematerialer, torv blir brensel, saltkilder og dunmudder brukes til helse i Soljvytcjegodskij sanatorium.

Skogsindustri er hovednæring.

Den største virksomheten finner sted i raffineriet Privodino som er hovedbase for olje- og gassrør i nord. De bidrar med opp til 40 % av distriktsbudsjett.

16 store og mer enn hundre små gårdsbruk med meieri, husdyrhold, potetdyrking og korndyrking som hovednæringer, finnes i distriktet.