Opotsjka-distriktet


 Administrasjonens adresse: Ulitsa Kommunaljnaja 8/5 (Kommunaljnaja-gaten 8/5), RUS-182330, Pskov fylke, byen Opotsjka.
Ordfører: Drozdetskij Jurij Aleksandrovitsj
Tlf: +7 (81138) 2-15-18

21 575 innbyggere
2 036 kvadratkilometer
Adm. senter: Opotsjka
Grunnlagt: 1927
130 km til Pskov
Antall tettsteder: 520

Aktive arbeidstakere utgjør 32 % av det totale folketallet.

 Distriktet strekker seg med 65 km fra vest til øst, og med 48 km fra sør til nord. Det finnes 250 vann og store innsjøer, Velikaja-elva renner gjennom området.

Det er flere motorveier av føderal og lokal betydning som går gjennom distriktet. De knytter Russland til Baltikum, Hviterussland og Ukraina. Den totale strekningen til de føderale veiene er 47,6 km mens de lokale veiene strekker seg 448,3 km totalt.

Folk er for det meste sysselsatt innenfor landbruk og foredling av landbruksvarer. Det finnes 17 landbruksbedrifter og 2 foredlingsbedrifter.

Industri
Industriens andel i distriktets næringsliv er ca.35 %.

Nesten alle organisasjonene i distriktet driver med flere virksomhetstyper. Omfanget av varer og tjenester innenfor den ledende virksomhetstypen er 80 %. Andelen av tilleggsvirksomhet er størst hos anleggsbedrifter - 30 %, innen handel og restaurant- og kafébransje er den 20 %.

Utdannelse
Distriktet har 10 skoler og 3 institusjoner for tilleggsutdannelse (barnekunsthus, barnekunstskole samt helse- og utdannelsessenter for barn).