Porkhov-distriktet


 Administrasjonens adresse: Lenin-prospektet 14, RUS-182620, Pskov fylke, byen Porkhov.
Ordfører: Stepanov Viktor Nikolaevitsj
Tlf: +7 (81134) 2-19-65, +7 (81134) 2-19-65
Faks: +7 (81134) 2-23-40
E-post: admporh@ellink.ru

25 535 1innbyggere
3 190 kvadratkilometer
Adm. senter: Porkhov
Grunnlagt: 1927
88 km til Pskov
Antall tettsteder: 525

 Det er 382 registrerte bedrifter og organisasjoner i distriktet Blant disse er det 103 som driver med landbruksproduksjon og 39 som driver med industriproduksjon, 12 innenfor byggevirksomhet og 37 innenfor handel.

Det er registrert 911 enkeltforretningsmenn utenom juridiske personer, 90,6 % av dem er sysselsatt innenfor handel og restaurant- og kafébransje.

Porkhov distriktets næringsliv er representert med følgende bransjer: landbruk, industri, handel og restaurant- og kafébransje.

Utdannelse
Det finnes 20 distrikts skoler og 12 distrikts barnehager.

Distriktethar 29 samfunnshus og klubber med 2 700 sitteplasser, 28 bibliotek og en kunstskole for barn.